Самоосвіта вчителя математики

Самоосвіта педагога — одна з необхідних умов його професійної діяльності. Щоб викладати математику, вчителю необхідно знати не тільки свій предмет, а й практично досконало володіти методикою його практичного викладання, розбиратися в суміжних наукових сферах і навіть економіці. Головне — у вчителя повинно бути присутнім бажання працювати над собою, експериментувати, вчитися, ділитися з учнями досвідом і знаннями, отриманими в процесі самоосвіти.

 

Вчитель математики з метою підвищення свого рівня складає індивідуальний план, який може включати наступні розділи:

 • Загальні відомості (назва установи освіти, ПІБ, освіта, що і коли закінчив, стаж роботи, відомості про кваліфікаційну категорію, термін реалізації плану).
 • На другий сторінці плану вказується методична тема школи, тема з самоосвіти вчителя математики (наприклад: «Особистісно-орієнтований підхід в навчанні математики»), визначаються цілі та завдання. Ключові цілі самоосвіти вчителя математики — розвиток мислення школярів, логіки, формування у них вміння застосовувати навички на практиці і в незнайомих ситуаціях, розвиток пізнавального інтересу до математики.
 • Очікуваний результат самоосвіти — підвищити якість навчального предмету, впровадити в практику роботу інноваційні методи навчання математики, розробка і проведення уроків, виступи на методичних об’єднаннях, конференціях та ін.

 

Далі слід безпосередньо викласти план із зазначенням термінів виконання заходів, де вказується:

 • вивчення теоретичних матеріалів з обраної теми,
 • складання індивідуального плану роботи над темою самоосвіти,
 • підбір дидактичного і наочного матеріалу,
 • підбір олімпіадних завдань для високомотивованих учнів,
 • апробування теми на уроках математики,
 • взаємовідвідування уроків колег,
 • вивчення передового педагогічного досвіду,
 • вивчення ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій), освоєння нових ефективних комп’ютерних програм з геометрії і алгебри,
 • участь в методичних засіданнях вчителів математики,
 • підвищення кваліфікації (планова і позапланова курсова підготовка, відвідування семінарів),
 • підведення підсумків по темі самоосвіти.

 

При реалізації плану самоосвіти і підготовці уроків необхідно враховувати наступні моменти:

 • враховувати індивідуальні особливості учнів,
 • застосовувати прийоми для актуалізації та збагачення досвіду дітей,
 • стимулювати самостійний вибір освоєння навчального матеріалу учнями,
 • створювати довірчі відносини в навчальних взаємодіях.
 • Через певний проміжок часу вчитель підбиває підсумки і ставить нові цілі.